Acara Sekitar Negeri Sabah

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-10-2022
Capacity 400

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 500

We are no longer accepting registration for this event

Hari Sukan Negara SK Inanam Laut Aktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin mewujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial melalui penyertaan dalam bidang sukan. Seseorang murid itu wajib menyertai aktiviti bersukan untuk menyeimbangi tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih mencabar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti riadah ini bakal diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi kehidupan seharian.
Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 500

We are no longer accepting registration for this event

Pertandingan bola tampar Pertandigan bola tampar antar rumah sukan peringkat sekolah
Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 560

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 60

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 100

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 100

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 120

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 1000

We are no longer accepting registration for this event

Event Date 10-08-2022
Event End Date 10-08-2022
Capacity 6000

We are no longer accepting registration for this event